Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Gmina partnerska- Gablenz

Spotkanie Noworoczne w Gablenz

24 stycznia 2020r. delegacja z Gminy Żary brała udział w spotkaniu Noworocznym w partnerskiej gminie Gablenz. Była to okazja do podsumowania ubiegłego roku, wspólnych planów i zamierzeń na 2020 rok  oraz wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Spotkanie partnerskie Gablenz

Podsumowanie projektu dwujęzycznego oznakowania Parku Rododendronów w Kromlau

15.09.2013 r. w Parku Rododendronów w Kromlau odbyło się podsumowanie projektu „Dwujęzycznego oznakowania Parku Rododendronów w Kromlau”.
Na uroczystości te pojechała liczna grupa z Gminy Żary z Wójtem Gminy na czele. Zwiedzanie zaczęło się od wycieczki kolejką z Weiswasser do parku w Kromlau. Zwiedzanie parku połączone było z odkrywaniem kolejnych tablic w języku polskim i niemieckim. Zespół „Karolinki” dał krótki występ oraz wręczył burmistrzowi Gablenz okolicznościową pamiątkową książkę.
Później było wspólne biesiadowanie, podczas którego oglądano występy dzieci z sekcji muzycznej i tanecznej. Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy z niemiecką gminą Gablenz.
czytaj dalej

Święto Parku w Kromlau

  18.05.2013 w ramach współpracy między Gminą Żary a Gminą Gablenz przedstawiciele Zespołu Szkół w Bieniowie, Zespołu Szkół w Mirostowicach Dolnych, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „Razem” w Bieniowie oraz KGN „Karolinki” z Grabika wybrali się z wizytą do Kromlau. Mimo niesprzyjającej pogody, ale za to dzięki gościnności i zaangażowaniu władz Gablenz, zwiedzili założony w 1844 roku przez dziedzica Rotschke przepiękny Park Rododendronów z mostem łukowym z kamieni bazaltowych. W okresie Zielonych Świątek odbywa się tu święto parku, któremu towarzyszą różne imprezy.
czytaj dalej

Spotkanie w Gablenz

W dniu 07.03.2013 r. w Gablenz odbyło się spotkanie przedstawicieli obu gmin. Na spotkaniu omówiono szczegóły współpracy na 2013 rok, uzgodniono terminy imprez oraz podjęto decyzje o wspólnych przedsięwzięciach.
Podpisano także wniosek o dofinansowanie projektu dwujęzycznego oznakowania Parku Rododendronów w Kromlau, którego wnioskodawcą jest Gmina Gablenz.
czytaj dalej

Gmina Gablenz

Gmina Gablenz leży pomiędzy parkiem krajobrazowym Bad Muskau a parkiem Rhododendronpark Kromlau, nieopodal drogi krajowej B156 i B115.
Miejscowość została wymieniona po raz pierwszy w źródłach z 1268 roku, jest tym samym najstarszą wsią w północnej części Dolnego Śląska okręgu górnych Łużyc.
Większość mieszkańców, przeważnie rolników, mówiła dialektem pogranicza górnych Łużyc. Pozostałościami po tej kulturze są między innymi nazwy miejscowości, które pochodzą z języka serbołużyckiego.
Z biegiem czasu rozwinęło się w rejonie Gablenz rolnictwo, w tym hodowla bydła. W centrum wsi znajdowała się łąka przedzielona małą rzeczką „Raderschnitza”. Teren łąki był bardzo podmokły, dlatego koszenie traw możliwe było tylko przy słonecznej pogodzie. W tradycji ludowej łąka ta nazwana była „Puschtschina”.
Werner Paulick, nauczyciel a później dyrektor szkoły w Gablenz i zaangażowany miłośnik przyrody zaprojektował przekształcenie podmokłych trenów w Park z rododendronami i innymi roślinami. Dzięki zgromadzeniu środków finansowych i wkładowi wielu mieszkańców Gablenz, powstała wspaniała oaza w centrum wsi. W 1992 roku rozpoczęto budowę historycznego skansenu i przeniesiono tam i odrestaurowano 130-letni dom z serbskiej gminy Mulkwitz. Do wyposażenia domu należy także stary piec, który stoi tam sprawy do dziś i jest uruchamiany podczas wszystkich tradycyjnych świąt. W piecu wypiekany jest chleb wiejski i ciasto.
Gablenz znane jest też z tradycji pszczelarskich.

Podpisanie porozumienia współpracy

29 lutego 2012r. w Gablenz w Niemczech miało miejsce spotkanie przedstawicieli Gminy Żary oraz Gminy Gablenz z Niemiec. Na spotkaniu tym omówiono płaszczyzny, na których gminy chcą współpracować.
Zapoznano się z ofertą współpracy obu stron, wymieniono spostrzeżenia i oczekiwania odnośnie przyszłej współpracy.
Podjęto decyzję o utworzeniu grupy roboczej, składającej się po 4 przedstawicieli z każdej ze stron, która omawiać będzie poszczególne przedsięwzięcia.
Po wstępnych rozmowach zaproszeni zostaliśmy do zwiedzenia nowowybudowanego przedszkola oraz budynku, w którym odbywają się zajęcia Związku Wiejskiego.
Po debacie nastąpiło ponowne podpisanie z Gminą Gablenz w Niemczech Ramowego Porozumienia o Współpracy między Gminami.
Porozumienie to dotyczy współpracy na następujących płaszczyznach:
- kultura i wymiana młodzieży,
- turystyka,
- szkolnictwo,
- gospodarka,
- pomoc społeczna,
- ochrona środowiska,
- przedsiębiorstwa,
- organizacje wyznaniowe,
- bezpieczeństwo publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne.
Po podpisaniu umowy zaproszeni zostaliśmy na uroczystość, na której dokonano podsumowania roku poprzedniego oraz podziękowano osobom zasłużonym.
Po raz kolejny włodarze wyrazili swoją radość z faktu nawiązania współpracy, czego dowodem była kurtuazyjna wymiana drobnych upominków oraz wymiana zaproszeń na najbliższe imprezy.
czytaj dalej
Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej