Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Mamo, Tato! Chcę do przedszkola!

"Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary"

Gmina Żary w okresie 01.08.2019r. – 31.07.2020r. realizuje projekt  "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i  jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT – umowa nr RPLB.08.01.01-08-0010/19-00.
 
Całość projektu opiewa na kwotę 350 191,25, w tym dofinansowanie wynosi: 297 662,56zł.
 
W ramach projektu w 2019 roku udało się zakupić wyposażenie nowej sali m.in.: stoły, krzesła, regały zamykane na rzeczy dzieci, leżaki wraz z pościelami do sypialni, biurko i krzesło dla nauczyciela, zestaw szafek do przechowywania książek, pomocy dydaktycznych, zabawek, czy szatnie korytarzowe otwarte. Zakupiono także pomoce dydaktyczne i zabawki. Zakupem, który cieszy się największym zainteresowaniem dzieci jest urządzenie Magiczny dywan.
 
Wyposażono także salę sensoryczno- terapeutyczną, w której prowadzone mogą być zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zajęcia wyciszające dla potrzebujących tego dzieci. Na wyposażenie składa się m.in. laptop z oprogramowaniem, radioodtwarzacz, huśtawka pająk, lina wspinaczkowa, tunel prosty, poducha sensoryczna, piłki sensoryczne, ścieżki i maty z fakturami oraz tabliczka ścienna do ćwiczenia motoryki.
 
W roku 2020 przeprowadzono 4 szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z dzieckiem przedszkolnym oraz z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wykonano rozbudowę placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni, co najbardziej ucieszyło przedszkolaki.
Po realizacji wszystkich zadań placówka poszczycić się może nie tylko bazą lokalową na bardzo wysokim poziomie, pięknym placem zabaw, ale także dobrze wykwalifikowaną kadrą, co zdecydowanie wpłynie na jej pozycję wśród placówek wychowania przedszkolnego w naszym rejonie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Informacja o realizacji projektu

Gmina Żary realizuje projekt pt. „Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Projekt – realizowany jest od 01.08.2019 do 31.07.2020 a jego celem jest  zwiększa dostępu do wychowania przedszkolnego dla 20 dzieci z Gminy Żary o statusie wiejskim w nowo utworzonym oddziale w Gminnym Przedszkolu w Grabiku oraz upowszechnianie wysokiej jakości wychowania przedszkolnego.
 
W ramach projektu będzie realizowany kompleksowy program rozwojowy OWP, odpowiadający na zdiagnozowane potrzeby, obejmujący:
-doskonalenie kompetencji nauczycieli OWP.
-zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
-zakup wyposażenia kuchennego
-utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych
-rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy budynku OWP.
Całkowita Wartość projektu: 350.191,25 pln; Dofinansowanie: 297.662,56 pln.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej