Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Cyfrowa Gmina- Granty PPGR

Grant PPGR- przypomnienie o obowiązku złożeniu oświadczenia

W związku z faktem, że 21 marca 2023 r. wniosek rozliczający został zatwierdzony, przypominamy, że zgodnie z wdrożoną procedurą monitorowania efektów projektu co 10 miesięcy należy składać oświadczenie.
Pierwszy termin złożenia oświadczenia mija 20 stycznia 2024 r. Uzupełnione i podpisane oświadczenie należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Żary.
W przypadku otrzymania kilku sztuk sprzętu , należy złożyć osobne oświadczenia na każdą umowę darowizny.
Wzór oświadczenia do pobrania pod linkiem: Cyfrowa Gmina- Granty PPGR – Gmina Żary (gminazary.pl)
W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary Barbara Gosławska - 68 363 00 40.

Informacja o rozliczeniu projektu PPGR

Informujemy że 21 marca 2023 r. zweryfikowany i zatwierdzony został wniosek rozliczający grant w ramach konkursu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".
Od daty tej należy liczyć bieg trwałości projektu, ponieważ zgodnie z  § 13. ust. 1 umowy o powierzenie grantu Grantobiorca (Gmina Żary) jest zobowiązany do utrzymania efektów Projektu, w tym do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu.
 
Przypominamy, że zgodnie z opracowaną i wdrożoną procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu pkt VII. obowiązkiem Wnioskodawcy jest składanie w okresach co 10 miesięcy oświadczenia, przez okres 2 lat od zakończenia projektu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury.
 

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym"

Przypominamy o zasadach użytkowania otrzymanego sprzętu.

Poniżej procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego oraz wzór oświadczenia.

Załączniki

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu„ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Żary przystąpiła do realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina" i otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach którego uczniowie z terenu gminy Żary, którzy spełnili warunki objęcia wsparciem otrzymają sprzęt komputerowy (laptopy, komputery stacjonarne lub laptopy).
Wartość projektu: 187 739,82 zł
Kwota dofinansowania: 114 500 zł
Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej