Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

  • 22-04-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
lokalizacja: Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
adres email: e-mail
skrytka ePuap: gopszary
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
Paweł Graf - pok. 306 tel. 68 470 73 20, email: e-mail
 
Zastępca Kierownika GOPS w Żarach
Monika Adamek - pok. 307, tel. 68 470 73 05  , email: e-mail
 
Sekretariat
Klaudia Chmielowska, pok. 304, tel. 68 470 73 39, email: e-mail
 
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Małgorzata Matus - pok. 307, tel. 68 470 73 05  , email: e-mail
Płace i kadry, kasa
Monika Blachowska – pok. 307, III piętro, tel. 68 470 73 05  email: e-mail
 
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Magdalena Michalewska - pok. 304, III piętro, tel. 68 470 73 06 , email: e-mail
- Fundusz alimentacyjny, dłużnicy alimentacyjni, Karta Dużej Rodziny, Gminna Karta Seniora.
Monika Nocoń - pok. 304, III piętro, tel. 68 478 62 94, email: e-mail
- świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia wychowawcze
Adriana Penksa, pok. 304, III piętro, tel. 68 470 73 06, email: e-mail
- świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z tytułu zakwaterowanie i wyżywienia obywateli UKR
 
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
 
Sekcja pomocy społecznej
Karolina Skowronek – zastępstwo Ewa Adamek –  pok. 305, III piętro,  tel. 68 470 73 21, email: e-mail
Obsługuje miejscowości : Marszów, Olszyniec, Siodło, Mirostowice Dolne, Łaz, Stawnik.
Arleta Wąsowicz –  pok. 305, III piętro, tel. 68 470 73 38, email: e-mail
Obsługuje miejscowości: Złotnik, Lubomyśl, Bieniów, Biedrzychowice, Włostów, Dąbrowiec, Kadłubia.
Katarzyna Czyż –  pok. 305, III piętro, tel. 68 470 73 21, email : e-mail
Obsługuje  miejscowości: Bogumiłów, Janików, Rościce, Rusocice, Miłowice, Olbrachtów, Drozdów, Mirostowice Górne.
Karolina Nowak –  pok. 305, III piętro, tel. 68 470 73 21, email: e-mail
Obsługuje  miejscowości: Surowa, Lubanice, Łukawy, Drożków, Grabik, Sieniawa Żarska.
 
Sekcja usług
Asystenci rodziny:
Anna Jachimowicz,  pok. 305, tel. 68 470 73 38, email: e-mail
Malwina Duda – Szymańska , pok. 305, tel. 68 470 73 38
 
Pracownicy socjalni:
Marta Fedyk – pok. 301, III piętro, tel. 68 470 73 19, email: e-mail
Obsługuje teren całej gminy w zakresie: usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, opieka wytchnieniowa, asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, mieszkania chronione, placówki wsparcia – świetlica środowiskowa, klub seniora.
Małgorzata Krauze –  pok. 301,III piętro, tel. 68 470 73 19, email: e-mail
Obsługuje teren całej gminy w zakresie skierowania do DPS, osoby bezdomne, obsługi świadczeń z pomocy społecznej.
 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE ŻARY
lokalizacja: Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
Przewodniczący - Monika Adamek - pok. 307, tel. 68 470 73 05  , email: e-mail
Zastępca przewodniczącego - Paweł Graf - pok. 306 tel. 68 470 73 20, email: e-mail
 
KLUB SENIOR +
Kierownik - Monika Adamek - pok. 307, tel. 68 470 73 05  , email: e-mail
Lokalizacja Mirostowice Górne 31
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją