Jednostki organizacyjne

Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary

  • 22-04-2018
 
Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary
Aleja Jana Pawła II 6
68-200 Żary

biuro czynne w godzinach: 7:00-15:00
 
Do zadań jednostki należy: obsługa ekonomiczno- administracyjna i finansowo- księgowa szkół, stypendia szkolne
 
Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary
 
Barbara Gosławska - pok. 303a
tel. 68 363 00 40
kontakt: e-mail
 
- sprawy administracyjno- organizacyjne, stypendia: pok. 303, tel/fax 68 374 35 38, specjalista - Dorota Mrożek
- kadry i płace: pok. 303, tel. 68 374 35 38, specjalista - Magda Szopniewska
- główna księgowa: pok. 302, tel. 68 470 73 02 - Aneta Bujak
- księgowa: pok. 302, tel. 68 470 73 02 - specjalista Anna Partyka
- księgowa oraz kadry i płace: pok. 302, tel. 68 470 73 02 - specjalista Katharina Sokalska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją