Zespoły Śpiewacze

Czerwona Jarzębina z Lubanic

  • 23-04-2018
Zespół „Czerwona Jarzębina” pochodzi z Lubanic, powstał przy miejscowym KGW w 1997 roku. Poza granicami gminy i powiatu zespół zadebiutował na Regionalnym Przeglądzie Dorobku Kulturalnym Społeczności Lokalnych w 1998r. w Gościeszowicach. Panie z „Czerwonej Jarzębiny” prezentowały się także podczas Powiatowo-Gminnego Święta Plonów w Złotniku. Zespół uczestniczył we wrześniu 2000 roku w Krośnie Odrzańskim na I Ludowych Spotkaniach Grup Śpiewaczych, które odbywały się w ramach Targów Agroturystyki i Kultury.
„Czerwona Jarzębina" była w 2001 roku organizatorem VI Biesiady Śpiewaczej, która przebiegała pod hasłem „Niech sowa pieśni rozweselą duszę”. W czasie tej zabawy do pań dołączyli mężczyźni z miejscowej OSP. W takim mieszanym składzie wystąpili jeszcze na najbliższych dożynkach w Olbrachtowie.
Repertuar zespołu jest podobny jak w innych tego typu funkcjonujących na terenie gminy. Uczestniczy w obrzędach religijnych miejscowej parafii, imprezach organizowanych przez Rade Sołecką czy szkołę.

                                    Kierownik:  Lucyna Kliszczak, tel. 68 362-08-70
                       

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją