Gmina partnerska- Gablenz

Gmina Gablenz

  • 06-05-2018
Gmina Gablenz leży pomiędzy parkiem krajobrazowym Bad Muskau a parkiem Rhododendronpark Kromlau, nieopodal drogi krajowej B156 i B115.
Miejscowość została wymieniona po raz pierwszy w źródłach z 1268 roku, jest tym samym najstarszą wsią w północnej części Dolnego Śląska okręgu górnych Łużyc.
Większość mieszkańców, przeważnie rolników, mówiła dialektem pogranicza górnych Łużyc. Pozostałościami po tej kulturze są między innymi nazwy miejscowości, które pochodzą z języka serbołużyckiego.
Z biegiem czasu rozwinęło się w rejonie Gablenz rolnictwo, w tym hodowla bydła. W centrum wsi znajdowała się łąka przedzielona małą rzeczką „Raderschnitza”. Teren łąki był bardzo podmokły, dlatego koszenie traw możliwe było tylko przy słonecznej pogodzie. W tradycji ludowej łąka ta nazwana była „Puschtschina”.
Werner Paulick, nauczyciel a później dyrektor szkoły w Gablenz i zaangażowany miłośnik przyrody zaprojektował przekształcenie podmokłych trenów w Park z rododendronami i innymi roślinami. Dzięki zgromadzeniu środków finansowych i wkładowi wielu mieszkańców Gablenz, powstała wspaniała oaza w centrum wsi. W 1992 roku rozpoczęto budowę historycznego skansenu i przeniesiono tam i odrestaurowano 130-letni dom z serbskiej gminy Mulkwitz. Do wyposażenia domu należy także stary piec, który stoi tam sprawy do dziś i jest uruchamiany podczas wszystkich tradycyjnych świąt. W piecu wypiekany jest chleb wiejski i ciasto.
Gablenz znane jest też z tradycji pszczelarskich.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją