Ćwiczenia w Domu Kultury. Symulowane zagrożenie chemiczne poprzez rozpylenie nieznanej substancji chemicznej, na skutek paniki wybuchu pożaru”

"Ćwiczenia w Domu Kultury. Symulowane zagrożenie chemiczne poprzez rozpylenie nieznanej substancji chemicznej, na skutek paniki wybuchu pożaru”

  • 03-12-2018
W dniu 24.11.2018 r w Lubsku odbyły się ćwiczenia pt., „Ćwiczenia w Domu Kultury. Symulowane zagrożenie chemiczne poprzez rozpylenie nieznanej substancji chemicznej, na skutek paniki wybuchu pożaru”. Organizatorem ćwiczeń była Gmina Lubsko. W ćwiczeniach uczestniczyło 70 strażaków z Polski i Niemiec, z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Żary, Gmina Bad Musaku, Gmina Łęknica, Gmina Gablenz, Gmina Lubsko.
Celem ćwiczeń było doskonalenie dowodzenia siłami i środkami KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) z terenu powiatu żarskiego oraz Niemiec w czasie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej z możliwością wystąpienia zagrożenia z dużą liczbą osób poszkodowanych, podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Doskonalenie współdziałania podmiotów KSRG z innymi służbami podczas zdarzeń z duża liczbą uczestników w sytuacjach niosących znamiona kryzysu.
Cele szczegółowe:
  1. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w zakładach zagospodarowania odpadami.
  2. Sprawdzenie możliwości współpracy z innymi podmiotami podczas zdarzeń terrorystycznych niosących znamiona kryzysu.
  3. Organizacja pracy sił i środków z terenu Polski i Niemiec .
  4. Sprawdzenie możliwości alarmowania sił i środków KSRG.
  5. Doskonalenie organizacji łączności.
  6. Doskonalenie koordynacji pomiędzy instytucjami, pracownikami zakładu oraz siłami z Niemiec.
  7. Doskonalenie jazdy alarmowej.
W ćwiczeniach uczestniczyli:
- JRG Lubsko  GBA 3/16 oraz GCBA 9,5/50
- OSP Łęknica 2 zastępy GBA 1,6/16/3 oraz GBA 3,0/16,
- OSP Górzyn 2 zastępy GBA 2,5/16 oraz GBA 3,0/16,
- OPS Sieniawa Żarska GBA 3,0/16,
- OSP Chocicz  GBA 2,5/25 ,
- OSP Stara Woda GBA 2,5/16 ,
- OSP Złotnik  GBA 2,5/16 ,
Zastępy ratowniczo - gaśnicze z terenu Niemiec:
- OSP Bad Musaku 2 zastępy TLF 45 – GCBA oraz MTW 20 – GBA,
- OSP Gablenz LF 10 - GLBA.
W ćwiczeniach strażacy z OSP Sieniawy Żarskiej, OSP Łęknicy oraz OSP Górzyna ćwiczyli na nowych samochodach, zakupionych w ramach powyższego projektu. Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze są wyposażone w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznoekologicznych oraz z innowacyjnym systemem piany sprężonej umożliwiającym gaszenie urządzeń pod napięciem.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Polsko-niemieckie ćwiczenia pożarnicze w Lubsku

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją