Logo: BIP Logo: Facebook
 • Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Aktualności

Pomoc dla bezdomnych

Jesienna plucha i czas niskich temperatur to czas, który szczególnie doświadcza osoby bezdomne. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 nadchodząca zima może okazać się wyjątkowo trudna. Pomimo to osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć na pomoc miasta i organizacji pozarządowych.
Ich listę prezentujemy w załączniku

Załączniki

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2030”

 
Opinie, uwagi i propozycje do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2030”
można składać na stosownym formularzu w terminie do 15 listopada 2021 r. w formie:
 1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: e-mail (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
 2. pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary.
 3. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary.
 4. Opinie i uwagi wniesione:
 • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
 • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 
 
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Strategii:
 • na stronie internetowej Gminy Żary,
 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żarach.

Załączniki

Władze Gminnego Związku OSP wybrane

Znamy już skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Władze wybrano 29 października 2021 r. na zjeździe w Sieniawie Żarskiej.
Uczestniczyli w nim  delegaci wszystkich sześciu jednostek OSP działających na terenie Gminy Żary, przedstawiciele do zarządu oraz zaproszeni goście.
Prezesem Zarządu Oddziału został druh Leszek Mrożek, funkcje wiceprezesów pełnią druhowie: Zbigniew Witka, Ryszard Kołoda, oraz Ireneusz Ślecki. Sekretarzem została druhna Patrycja Kaźmierczak, skarbnikiem- druhna Aneta Winnicka. Komendantem Gminnym pozostaje nadal dh Henryk Sienkiewicz, a członkiem prezydium- dh Henryk Gardzijewski. Druhowie: Adam Krawczyk, Edward Skobelski, Paweł Drozdek, Rafał Winecki i Mateusz Ostrowski są członkami zarządu.
Podczas zjazdu wybrano także komisję rewizyjną. Jej przewodniczącym został wybrany dh Krzysztof Golec, zastępcą- dh Bogumił Kowalczewski, a członkiem – dh Ryszard Sadowy.
Wszystkim dziękujemy za udział w zjeździe, nowo wybranemu Zarządowi Oddziału Gminnego życzymy owocnej współpracy, a ochotnikom - aby wszystkie akcje ratowniczo- gaśnicze kończyły się szczęśliwym powrotem.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Zjzd OSP

Uwaga! Wodę w Marszowie i Olszyńcu można pić po przegotowaniu!

Informujemy odbiorców wody wsi: Olszyniec i Marszów, że z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych na stacji uzdatniania wody w Olszyńcu, woda nadaje się warunkowo do spożycia po przegotowaniu. Obowiązuje to do odwołania.
Obecnie trwa dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.
 

5 listopada nie będzie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych

Wójt Gminy Żary informuje, że na dzień 5 listopada br. na godz. 12:00 planowane jest całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych.
Oznacza to, że 5 listopada br. od godz. 12:00 nie będzie możliwe załatwienie spraw z zakresu:
 •     złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 •     odebrania nowego dowodu osobistego,
 •     ustalenia kodów PIN do certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
 •     zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 •     zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
 •     zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Załatwienie powyższych spraw będzie ponownie możliwe w dniu 8 listopada 2021 r. od godz. 7:00.
Departament Spraw Obywatelskich MSWiA informuje, że przerwa w obsłudze spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego w warstwie elektronicznej odciski palców.
 

„Złoty Kłos” śpiewa już 18 lat!

Zespół Śpiewaczy „Złoty Kłos” z Marszowa jest już pełnoletni. W sobotę, 30 października, w świetlicy wiejskiej w Marszowie jego członkowie uroczyście świętowali swój jubileusz.  
W spotkaniu, które było okazją do wspomnień i refleksji na temat kultywowania pięknych tradycji ludowych naszego regionu, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy z Leszkiem Mrożkiem, Wójtem Gminy na czele. W gronie zaproszonych znaleźli się dawni członkowie zespołu, a  gościem honorowym był Edward Szlęzak - pierwszy akompaniator grupy. We wspólnym świętowaniu 18-stki uczestniczyły delegacje zespołów śpiewaczych z całej Gminy Żary.
 
Jubilaci odebrali z rąk wójta gratulacje, kwiaty, życzenia i podziękowania za ogromny wkład i zaangażowanie w pielęgnowanie i kultywowanie pięknych pieśni i tradycji ludowych, dostarczanie swoim słuchaczom niezapomnianych wrażeń i wzruszeń, wysiłek i ogromną pracę społeczną wkładaną w propagowanie kultury ludowej i tradycji polskiej wsi na festynach, festiwalach, przeglądach twórczości ludowej w całym kraju.
 
Do „Złotego Kłosu” powędrował talon w wysokości 1.000 zł do wykorzystania na potrzeby grupy. Powstała ona w lipcu 2003 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Marszowie. Kieruje nią Jadwiga Siry, a teksty piosenek od początku układała Danuta Duziak. „Solówka” w wykonana przez nią podczas uroczystości zachwyciła zaproszonych. Tych nie zabrakło także  w wykonaniu rodziny Wójtowiczów, która w zespole występuje już od kilku lat. Najmłodsza z rodziny - Milena – oprócz śpiewu, uświetnia występy grą na skrzypcach. W 2007 roku zespół wzmocniły męskie głosy strażaków z OSP z Marszowa. W tej chwili śpiewa w nim aż pięciu panów. Uroczystość była też okazją do zaprezentowania repertuaru grupy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

80Galeria zdjęć: 18 lat Złoty Kłos

Wójt wręczył stypendia najlepszym sportowcom

Dwunastu uczniów z terenu Gminy Żary otrzymało z rąk Leszka Mrożka, Wójta Gminy Żary stypendia za osiągnięcia sportowe w okresie od 1 lipca 2020 r do 30 czerwca 2021 r.
-Serdecznie wam gratuluję. Dobrze wiem ile pracy i wyrzeczeń kosztują sukcesy sportowe, dlatego postanowiliśmy docenić wasze zaangażowanie – podkreślił włodarz gminy. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze większa zachęta do osiągania coraz wyższych miejsc w konkursach.
W gronie stypendystów znaleźli się: Fabian Deć, Karolina Kłudkowska, Antoni Szymański, Oliwia Szymańska, Izabela Gronkowska, Karolina Główka, Oskar Jedut, Hanna Sypniewska, Adrianna Wasilewska, Krystian Pecyna, Kacper Pecyna i Kinga Pecyna.
Kwoty nagród zaczynały się od 250 zł, a kończyły na 1.000 zł.
Uczniom gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Stypendia Sportowe 2021

Złote Gody – jubileusz miłości i uznania

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak wyjątkowe są małżeństwa które przeżyły razem pół wieku. Z tej pięknej okazji w środę, 27 października w Centrum Spotkań Mieszkańców w Lubomyślu odbyła się uroczystość wręczenia medali   „Złotym Parom” z terenu Gminy Żary.  
 
 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania za podjęcie się tej nieraz trudnej, często  wymagającej wyrzeczeń, ale jakże pięknej, wspólnej życiowej drogi, wręczył 13 parom Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.  
 
- Jesteście pięknym i godnym przykładem dla młodych ludzi, pokazujecie, że we dwoje można cieszyć się codziennością, ale także przetrwać życiowe burze i pokonywać problemy. Byle razem.  Wasze rady są dla nad bezcenne – podkreślał włodarz Gminy Żary.- Gratuluję i dziękuję za przybycie, Życzę Wam zdrowia, wszelkiej pomyślności i abyście dalej tak się kochali przez kolejne lata.
 
Po wręczeniu odznaczeń wszyscy zasiedli do uroczystego obiadu. Nie mogło też zabraknąć urodzinowego tortu i symbolicznej lampki szampana. Po tym przy kawie i słodkościach przyszedł czas na wspominki.
 
Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali: Halina i Stanisław Ganczar z Marszowa, Wiesława i Stanisław Dżyga z Mirostowic Górnych, , Elżbieta i Władysław Kotwiccy z Sieniawy Żarskiej, Jadwiga i Witold Baranowscy ze Złotnika, Ludwika i Eugeniusz Trzoscy z Surowej, Zofia i Mieczysław Kilian z Mirostowic Górnych, Marianna i Zbigniew Kafarowscy z Lubanic, Zofia i Dominik Kotwiccy z Grabika, Jadwiga i Antoni Ostrowscy ze Złotnika, Janina i Michał Bojakowscy z Grabika, Helena i Wiktor Piaseccy z Lubomyśla, oraz Cecylia i Jan Taczkowscy. Na galę z powodów zdrowotnych nie mogli przybyć Irena i Edmund Kantyka z Lubomyśla. Tę parę wójt Leszek Mrożek wraz z Anną Kochanowską kierownikiem urzędu, odwiedzili osobiście.
Wszystkie pary oprócz odznaczeń i legitymacji otrzymały prezenty, kwiaty, listy gratulacyjne. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Złotym Jubilatom.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

41Galeria zdjęć: 50-lecie par 2021

Mamy i MY dotację na inwestycje z Polskiego Ładu!

Gmina Żary otrzyma wsparcie finansowe na dwie inwestycje, z trzech złożonych wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
Na stworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Grabiku przyznano naszemu samorządowi 8 mln zł, a na budowę szatni sportowej w Drożkowie 2 mln 835 tys. zł.
 
 

Promesa na budowę drogi w Bieniowie!

Gmina Żary otrzymała bezzwrotną dotację w wysokości 300.000,00 zł od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wielkopolskim. Kwota została przeznaczona na inwestycję polegającą na budowie drogi prowadzącej do zabudowań mieszkalnych oraz gospodarczych  byłego PGR-u w Bieniowie. Dotacja ma na celu poprawę jakości życia byłych pracowników PGR-u jak i ich rodzin zamieszkujących te tereny. Cała inwestycja pochłonie ponad 406.871,00 zł częściowo będzie finansowana ze środków Budżetu Gminy Żary. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada 2021r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Promesa droga Bieniów

1 2 3 4 5 6 ... 48
Baner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zaryBaner: Gospodarka odpadami
Baner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_baner
Baner: zwik_kanalizacjaBaner: swiatlowodBaner: euroregion_nsb