Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Wydarzenia

Dwa razy na TAK. Wójt z absolutorium i z wotum zaufania

W czwartek, 27 czerwca 2024 roku Radni Gminy Żary jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Leszkowi Mrożkowi Wójtowi Gminy.
Absolutorium to jedno z kluczowych narzędzi kontrolnych, które przysługują Radzie Gminy do oceny pracy Wójta. Co roku, radni oceniają pracę organu wykonawczego, w zakresie działalności finansowej. Tak też się stało 27 czerwca bieżącego roku, podczas III sesji Rady Gminy Żary.
Uzupełnieniem procedury absolutoryjnej był raport o stanie gminy, który stanowi roczne podsumowanie działalności Wójta. A do publicznej wiadomości został przedłożony 5 czerwca 2024r. Dokument ten swoją treścią obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania gminy w 2023 roku, tj. podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady gminy. Dzięki niemu również mieszkańcy  zyskują co roku okazję, by przyjrzeć się pracy władz samorządowych, przekonać się na jakie cele są pożytkowane gminne fundusze i co dzięki nim udaje się zrobić. Radni pozytywnie ocenili raport.  
Budżet stabilny, ale i ostrożny
Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r., które przedstawiła Skarbnik Barbara Karpowicz wykonane dochody wyniosły 77.865.924,76 zł czyli 101,77% planu, natomiast wydatki stanowiły 81.856.706,52 zł tj. 96,14% planu, w tym wydatki majątkowe 26.874.547,26 zł. Budżet Gminy  Żary zamknął się deficytem w wysokości 3.990.781,78zł, przy pierwotnie zakładanym deficycie w wysokości 14.072.809 zł. Ten pierwszy został  pokryty został z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym.
 Wynika z niego, że sytuacja finansowa Gminy Żary jest stabilna, a budżet ambitny, ale i ostrożny zrealizowany z w sposób oszczędny i celowy.
- O ile dla większości samorządów poprzedni rok finansowy zamyka się pod kreską, my jesteśmy w dobrej kondycji dzięki racjonalnej, odpowiedzialnej i przewidywalnej polityce finansowej. Wykonanie budżetu w po stronie dochodów w blisko 102 procentach świadczy o prawidłowym zarządzaniu i właściwej polityce finansowej prowadzonej przez Wójta Gminy Żary w interesie jej mieszkańców.  Gmina Żary nie posiada w tej chwili żadnego zadłużenia- podkreślała  B. Karpowicz.
15 razy "TAK"
Za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania wójtowi gminy głosowało 15 radnych. Oznacza to (również jednogłośne) zatwierdzenie przez Radnych sprawozdania finansowego Gminy Żary za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023 do którego pozytywną opinię wydała też Regionalna Izba Obrachunkowa, żadnych zastrzeżeń nie miała też Komisja Rewizyjna Rady Gminy, która wnioskowała za udzieleniem absolutorium Wójtowi
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podziękował wszystkim radnym za współpracę przy tworzeniu i realizacji budżetu. Szczególne słowa uznania  za przygotowanie i realizację budżetu złożył na ręce Skarbnik Barbary Karpowicz. Zaznaczył, że udzielone absolutorium to sukces nie tylko jego, ale wszystkich radnych, sołtysów,  jednostek organizacyjnych gminy, ale i współpracowników. Podziękował też wszystkim ludziom dobrej woli, których jak stwierdził nadal jest więcej i dzięki nim możliwa jest realizacja wielu zamierzeń.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Absolutorium 24

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej