Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

"Budowa sieci wodociągowej i zbiornika wody zasilającej miejscowość Grabik"

Budowa sieci wodociągowej w Grabiku.

Stworzenie Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w m. Grabik

"Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą"