Oświata

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

 • 22-04-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6,
gops~@~gminazary~.~pl
 
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
 
Maria NOWAK - pok. 306 tel. 68 470 73 20, e-mail

- Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zastępca Kierownika GOPS w Żarach
 
Monika Adamek - pok. 307, tel. 68 470 73 05, e-mail               
 
Małgorzata Matus - pok. 307, tel. 68 470 73 05 – Główny Księgowy, e-mail     
 
I. Sekcja świadczeń rodzinnych:
 
Małgorzata Krauze - inspektor – pok. 304, III piętro, tel. 68 470 73 37, e-mail     
- świadczenia rodzinne,
- świadczenie pielęgnacyjne i ZSO
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia rodzicielskie i składki ZUS
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemó Alkoholowych- dotacje
- Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny,
 
Magdalena Michalewska - starszy referent -pok.304 , III piętro, tel. 68 478 62 94, e-mail - zastępstwo Adriana Penksa- pracownik I stopnia
- Fundusz alimentacyjny, dłużnicy alimentacyjni,
- Karta Dużej Rodziny.
 -świadczenia rodzinne,
- dodatki osłonowe
- zasiłki pielęgnacyjne
 
Monika Nocoń - starszy referent - pok. 304, III piętro, tel. 68 478 62 94, e-mail
- świadczenia rodzinne,
- świadczenie pielęgnacyjne i ZSO
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia dla obywateli Ukrainy
- obsługa świadczeń z pomocy społecznej
 - Karta Senior +
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacje
Monika Blachowska – inspektor – pok. 307, III piętro, tel. 68 470 73 05, e-mail      
- fundusz alimentacyjny
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne
- faktury VAT
- obsługa kasy GOPS.
 
II. Zespół do realizacji zadań pomocy społecznej i pieczy zastępczej:
 
Katarzyna Golec – młodszy referent ds. świadczeń z pomocy społecznej – pok 305/A, tel. 68 470 73 21,e-mail      
 - obsługa prac społecznie użytecznych
- wydawanie zaświadczeń z zakresu pomocy społecznej dla osób nie korzystających z pomocy OPS.
- prowadzenie spraw administracyjno- biurowych w zakresie przyjmowania  i wysyłania dokumentów z Ośrodku.
-  naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze, 
- realizacja programów z zakresu świadczeń zdrowotnych,
 
Stanowiska ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Karolina Nowak – starszy pracownik socjalny, pok. 305/A, tel. 68 470 73 21, e-mail           
 
Praca w terenie 9:00 - 14:00 : wtorek, środa, czwartek,
Obsługuje następujące  miejscowości:
 1. Lubanice
 2. Łukawy
 3. Drożków
 4. Grabik
 5. Sieniawa Żarska
 6. Kadłubia
 7. Surowa
   
 Arleta Wąsowicz –  starszy specjalista  pracy socjalnej, pok. 305 A , tel. 68 470 73 38, e-mail
 
Praca w terenie 9:00 - 14:00: wtorek środa, czwartek
Obsługuje następujące  miejscowości:
 1. Biedrzychowice Dolne
 2. Bieniów
 3. Włostów
 4. Dąbrowiec
 5. Złotnik
 6. Lubomyśl
 7. Marszów
 8. Olszyniec
 9. Siodło
- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Katarzyna Czyż – specjalista pracy socjalnej, pok. 305, tel. 68 470 73 39, e-mail
Praca w terenie 9:00 - 14:00 : poniedziałek, środa, piątek
Obsługuje następujące miejscowości:
 1. Bogumiłów
 2. Drozdów
 3. Mirostowice Dolne
 4. Mirostowice Górne
 5. Miłowice
 6. Olbrachtów
 7. Rościce
 8. Rusocice
 9. Stawnik
 10. Łaz
Stanowiska ds. pracy socjalnej i usług
 
Karolina Skowronek – starszy pracownik socjalny, pok. 301, tel. 68 470 73 19, e-mail
Praca w terenie 9:00 - 14:00: poniedziałek, środa, piątek
Obsługuje następujące miejscowości:
 1. Bogumiłów
 2. Drozdów
 3. Mirostowice Dolne
 4. Mirostowice Górne
 5. Miłowice
 6. Olbrachtów
 7. Rościce
 8. Rusocice
 9. Stawnik
 10. Łaz
 11. Sieniawa Żarska
 12. Kadłubia
 13. Siodło
-kierowanie do DPS, przyznawanie usług opiekuńczych i asystenta osoby niepełnosprawnej.
 
Ewa Adamek  starszy specjalista pracy socjalnej pok. 301 tel. 68 470 73 19, e-mail
 
zastępstwo za Martę Fedyk – starszego pracownika socjalnego, 
Praca w terenie 9:00 - 14:00 : poniedziałek, wtorek, czwartek
Obsługuje następujące miejscowości:
 1. Biedrzychowice Dolne
 2. Bieniów
 3. Włostów
 4. Dąbrowiec
 5. Złotnik
 6. Lubomyśl
 7. Marszów
 8. Olszyniec
 9. Lubanice
 10. Łukawy
 11. Drożków
 12. Grabik
 13. Surowa
- kierowanie do DPS, przyznawanie usług opiekuńczych i asystenta osoby niepełnosprawnej
 
Anna Jachimowicz – asystent rodziny, pok. 305, III piętro , tel. 68 470 73 19, e-mail ,
- Piecza zastępcza,

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją