Oświata

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

 • 22-04-2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6,  
 
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
 
MARIA NOWAK - pok. 306 tel. 68 470 73 20, e-mail

- Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Zastępca Kierownika GOPS w Żarach
 
Monika Adamek - pok. 307, tel. 68 470 73 05  e-mail
 
Małgorzata Matus - pok. 307, tel. 68 470 73 05  e-mail
 
I. Zespół do realizacji świadczeń rodzinnych:
 
Janina Nocoń - starszy pracownik socjalny – pok. 304, III piętro, tel. 68 470 73 37
e-mail
- świadczenia rodzinne,
- świadczenie pielęgnacyjne i ZSO
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia rodzicielskie
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacje.
 
Magdalena Michalewska - starszy referent -pok. 304, III piętro, tel. 68 478 62 94
- świadczenia wychowawcze 500+,
- program Dobry Start,
- fundusz alimentacyjny,
- dłużnicy alimentacyjni,
- Karta Dużej Rodziny.
 
Monika Nocoń - starszy referent - pok. 304, III piętro, tel. 68 478 62 94
- świadczenia wychowawcze 500+,
- program Dobry Start,
- obsługa świadczeń z pomocy społecznej.
 
Małgorzata Krauze – inspektor- pok. 304, e-mail  III piętro, tel. 68 470 73 06   
- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne.
 
Monika Blachowska – inspektor – pok. 307, III piętro, tel. 68 470 73 05 e-mail     
- Fundusz alimentacyjny
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne
- faktury VAT
- obsługa kasy GOPS.
 
II. Zespół do realizacji zadań pomocy społecznej i pieczy zastępczej:
 
Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
Ewa Adamek – specjalista pracy socjalnej – pok 305/A, tel. 68 470 73 21  e-mail
Praca w terenie 10:00 - 14:00: poniedziałek, piątek
Wywiady na rzecz świadczeń rodzinnych, wychowawczych, ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wywiady podstawowe z osobami bezdomnymi spoza terenu Gminy, wydawanie zaświadczeń z zakresu pomocy społecznej dla osób nie korzystających z pomocy OPS.
 
Stanowiska ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Karolina Nowak – starszy pracownik socjalny, pok. 305/A, tel. 68 470 73 21 e-mail
Praca w terenie 9:00 - 14:00 : wtorek, środa, czwartek,
Obłsuguje następujące miejscowości:
 1. Lubanice
 2. Łukawy
 3. Drożków
 4. Grabik
 5. Sieniawa Żarska
 6. Kadłubia
 7. Surowa
  -  naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze, 
Karolina Skowronek – pracownik socjalny, pok. 305 A,
tel. 68 470 73 38 e-mail   
Praca w terenie 9:00 - 14:00: wtorek środa, czwartek
Obsługuje następujące  miejscowości:
 1. Biedrzychowice
 2. Bieniów
 3. Włostów
 4. Dąbrowiec
 5. Złotnik
 6. Lubomyśl
 7. Marszów
 8. Olszyniec
 9. Siodło
  - obsługa Gminnej Karty Seniora
Katarzyna Czyż – starszy pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 39 e-mail
Praca w terenie 9:00 - 14:00 : poniedziałek, środa, piątek
Obsługuje następujące miejscowości:
 1. Bogumiłów
 2. Drozdów
 3. Mirostowice Dolne
 4. Mirostowice Górne
 5. Miłowice
 6. Olbrachtów
 7. Rościce
 8. Rusocice
 9. Stawnik
 10. Łaz
  - obsługa prac społecznie użytecznych
Stanowisko ds. pracy socjalnej i usług
Arleta Wąsowicz – specjalista pracy socjalnej, pok. 305, tel. 68 470 73 19  e-mail
Praca w terenie 9:00 - 14:00: poniedziałek, środe, piatek.

Obsługuje następujące miejscowości:
 1. Bogumiłów
 2. Drozdów
 3. Mirostowice Dolne
 4. Mirostowice Górne
 5. Miłowice
 6. Olbrachtów
 7. Rościce
 8. Rusocice
 9. Stawnik
 10. Łaz
 11. Sieniawa Żarska
 12. Kadłubia
 13. Siodło
  - obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kierowanie do DPS, przyznawanie usług opiekuńczych
Marta Fedyk –pracownik socjalny, pok. 305, tel. 68 470 73 19, e-maill
Praca w terenie 9:00 - 14:00 : poniedziałek, wtorek, czwartek.
Obsługuje następujące miejscowości:
 1. Biedrzychowice
 2. Bieniów
 3. Włostów
 4. Dąbrowiec
 5. Złotnik
 6. Lubomyśl
 7. Marszów
 8. Olszyniec
 9. Lubanice
 10. Łukawy
 11. Drożków
 12. Grabik
 13. Surowa
  - Piecza zastępcza, kierowanie do DPS, przyznawanie usług opiekuńczych.
Anna Jachimowicz – asystent rodziny, pok. 305, III piętro , tel. 68 470 73 39  e-mail
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją