Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna

  • 05-05-2018
Gmina Żary, leżąca blisko granicy państwowej z Niemcami jest otwarta na inicjatywy łączące społeczności obu państw. Do tej pory zrealizowano kilka projektów dotyczących integracji mieszkańców naszej gminy i sąsiadów zza Nysy Łużyckiej. Były to między innymi: spotkania strażaków OSP w Sieniawie Żarskiej ze strażakami z Gablenz, wspólne biesiady zespołów śpiewaczych jak też polsko-niemiecki sejmik ekologiczny dla młodzieży.
W 2012 roku uroczystości organizowane wspólnie z partnerską gminą Gablenz to: Polsko- niemieckie zawody o „Puchar Wójta Gminy Żary”, Polsko- niemiecki jarmark żniwny na pograniczu polsko niemieckim- Siodło”.
Wspólnie z Freiwillige Feuerwehr Gablenz (Brandenburgia)  zrealizowano 27.05.2012 r. uroczystość pn. „Zawody sportowo- pożarnicze na pograniczu polsko- niemieckim-  Bieniów 2012 ".

29.02.2012 r.  władze Gminy Żary i Gminy Gablenz podpisały ramowe porozumienie o współpracy. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach współpraca ta przyniesie wymierne korzyści i dzięki niej zawiążą się stałe znajomości między mieszkańcami obu gmin.
Już w  2013 roku realizowany będzie projekt " Witamy w Gminie Żary", dzięki któremu powstanie m.in. 6 witaczy w miejscowściach gminy oraz trójjęzyczny folder promocyjny współpracujących gmin. 
Wszystkie projekty zostały współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programów operacyjnych Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia oraz Polska- Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją