Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF

Rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego

  • 14-05-2018
 Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w dniu 01.12.2016r. Gmina Żary rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjum. Celem projektu jest zniwelowanie dysproporcji i rozwinięcie uzdolnień edukacyjnych u uczniów gimnazjów w obszarze żarsko-żagańskim. Projektem zostanie objętych łącznie 800  gimnazjalistów z 10 szkół obu miast oraz gmin wiejskich Żary i Żagań. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z zakresu laboratorium chemicznego, fizycznego, matematycznego i językowego.
Wsparciem zostali objęci również nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Celem szkolenia pt. „Kreatywny nauczyciel”  było  pogłębienie wiedzy, zwrócenie uwagi na efektowną stronę chemii, biologii, przyrody i przedmiotów pokrewnych oraz wykorzystanie metody eksperymentu w prowadzeniu zajęć
Dodatkowo w ramach projektu doposażone zostaną pracownie przyrodnicze oraz matematyczne tak, aby stworzyć w nich lepsze warunki do nauczania praktycznego i realizacji zajęć metodą eksperymentu. Uczniowie będą mogli też uczestniczyć w Gimnazjalnej Akademii Przedsiębiorczości, a najbardziej potrzebujący będą objęci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Dodatkową atrakcją będzie wycieczka do Centrum Nauki Keplera połączona z wizytą w parku naukowo technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Projekt realizowany jest na zasadach Kontraktu Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją