Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Żary

Informacja o realizacji projektu

  • 14-05-2018
Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy nr 00011-6935-UM0410098/17 w dniu 21.06.2017r. Gmina Żary realizuje projekt pn. "Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Stawnik, Olbrachtów, Lubomyśl, Mirostowice Górne, Siodło, Miłowice, Biedrzychowice Dolne". Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Żary, poprzez budowę 7 ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych. Projekt ma charakter społeczny i odpowiada potrzebom mieszkańców. Budowa siłowni zewnętrznych uatrakcyjni dotychczasową ofertę istniejącej infrastruktury, przyczyni się również do promocji zarówno terenu gminy Żary jak i całego regionu Borów Dolnośląskich.
 
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją