Przebudowa i rozbudowa SUW

Informacja o realizacji projektu

  • 14-05-2018
Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00009-65150-UM0400033/17  w dniu 26.10.2017r. Gmina Żary realizuje inwestycję pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Drożków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków". Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców Gminy Żary.
Pomoc finansową na realizację operacji otrzymano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbjudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją