Wykazy nieruchomości do sprzedaży, najmu, dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem socjalny, dotyczącego lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku wielolokalowym w m. Bogumiłów Nr 14, na działce oznaczonej Nr 60/2, gmina Żary

  • 19-11-2021

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki