Wykazy nieruchomości do sprzedaży, najmu, dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary położonych w m. Kadłubia przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

  • 07-12-2021

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki