Wykazy nieruchomości do sprzedaży, najmu, dzierżawy

Zarządzenie Nr 0050.130.2021 Wójta Gminy Żary z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonych nr 21/4 i 21/13 obręb Olbrachtów, gmina Żary

  • 20-12-2021

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki