Wykazy nieruchomości do sprzedaży, najmu, dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców

  • 22-11-2022

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki