Wykazy nieruchomości do sprzedaży, najmu, dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem socjalny - lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku wielolokalowym w m. Bogumiłów nr 14, na działce oznaczonej nr 60/2, gmina Żary

  • 06-02-2023

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki