Wykazy nieruchomości do sprzedaży, najmu, dzierżawy

Zarządzenie NR 0050.25.2023 Wójta Gminy Żary z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie oddania w użyczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Mirostowice Dolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

  • 17-02-2023

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki