Sprzedaż, nabycie, dzierżawa

Zarządzenie nr 0050.78.2021 Wójta Gminy Żary z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 188/2, położnej w m. Stawnik, na rzecz Gminy Żary"

  • 03-08-2021

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki