Sprzedaż, nabycie, dzierżawa

Zarządzenie nr 0050.86.2021z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Olbrachtów na rzecz Gminy Żary

  • 12-08-2021
  • Autor: Kinga Matoga

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki