Sprzedaż, nabycie, dzierżawa

I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 184/11 położonej w obrębie Drozdów, gmina Żary, z przeznaczeniem na cele rolne na czas oznaczony do 3 lat.

  • 14-09-2021

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki