Sprzedaż, nabycie, dzierżawa

I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 452/5 położonej w obrębie Sieniawa Żarska, gmina Żary, na czas oznaczony do 3 lat.

  • 14-09-2021

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki