Informacje dla rolników

Adresy punktów zbierania odpadów z folii, sznurka, oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

  • 31-12-2020
ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.
INFORMACJA
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                    i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.
W związku z czym, poniżej wskazuję adres punktu, zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych :
L.p.
Nazwa podmiotu
Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów
Rodzaj zbieranych odpadów
Numer kontaktowy
1
SZPROTAWA
SUEZ Zachód
Sp. z o.o.
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
 
Kartowice 37
67-300 Szprotawa
Folia, sznurek, opony
Dział obsługi klienta:
tel.: +48 68 376-08-87
fax: +48 68 376-08-86
suezszprotawa~@~suez~.~com
 
Do powyższego punktu odpady przyjmowane są  odpłatnie. Cennik przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępny jest bezpośrednio u odbierającego.
Podmiot odbierze wyłącznie odpady od przedsiębiorcy wpisanego do rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO).
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją