Informacje dla rolników

Uwaga rolnicy zainteresowani uprawą konopi włóknistych i maku

  • 21-09-2021
Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przygotowuje projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa lubuskiego w 2022 roku.
Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) Sejmik Województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycyjne uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.
Zgłoszenia planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych na 2022 rok należy dokonać do dnia 30 października 2021 r. do Urzędu Gminy  w Żarach  al. Jana Pawła II nr 6 poprzez załączony formularz.
 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żary przy Al. Jana Pawła II nr 6, 68 – 200 Żary, pokój nr 210 lub pod nr tel. 68 470 73 22).
  
UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame
z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki