Pomoc dla Ukrainy

Informator dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Żary

  • 21-03-2022
Procedury dla uchodźców z Ukrainy przybywających do Polski po 24 lutym 2022 r. są zgodne z wytycznymi Wojewody Lubuskiego  i wyglądają następująco
1. Wszystkich uchodźców przybyłych na teren gminy Żary prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Żarach, al. Jana Pawła II 6, tel. 68 470 73 30,  pokój nr 204 ( II piętro Urzędu Gminy Żary) w celu zarejestrowania codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00
 
2. Osoby przybyłe z Ukrainy na teren gminy Żary, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania po zgłoszeniu się do urzędu, zostaną zakwaterowane w miejscu pobytu zorganizowanym przez Wojewodę Lubuskiego.
 
 3. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie MEiN uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego (7-15 lat), mogą być przyjęci do szkół publicznych oraz objęci opieką, a także nauczaniem na tych samych warunkach, co polskie dzieci.
Przyjęcie do szkoły będzie możliwe w ciągu całego roku szkolnego. Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywać się będzie na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Przyjmowanie ukraińskich dzieci do polskich szkół odbywać się będzie bez względu na podstawę pobytu na terenie Polski.
Chcąc zapisać dziecko do szkoły, należy złożyć wniosek do dyrektora jednej z wybranych szkół.
 
4. W przypadku chęci zapisania do przedszkola dzieci w wieku 3 - 6 lat – zapraszamy do kontaktu  z dyrektorami szkół podstawowych, przy których prowadzone są oddziały przedszkolne.
Zespół Szkół w Grabiku  tel. 68 362 07 08
 (dla miejscowości: Grabik, Drożków, Marszów i Olszyniec)
Szkoła Podstawowa w Bieniowie tel. 68 374 15 94
(dla miejscowości: Bieniów, Biedrzychowice Dolne, Włostów Dąbrowiec)
Szkoła Podstawowa w Lubanicach tel. 68 362 08 49
 (dla miejscowości: Lubanice, Surowa, Łukawy)
Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych tel. 68 375 02 28 08 49
(dla miejscowości: Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Stawnik, Siodło, Łaz)
Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie tel. 68 362 18 91
(dla miejscowości: Bogumiłów, Drozdów, Janików, Miłowice, Olbrachtów, Rusocice, Rościce)
Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej tel. 68 374 26 25
(dla miejscowości: Sieniawa Żarska)
Szkoła Podstawowa w Złotniku tel. 68 374 12 85
(dla miejscowości: Kadłubia, Lubomyśl, Złotnik)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją