Dodatek energetyczny

Dodatek elektryczny

  • 30-11-2022
Dodatek 1000 lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym używającym prądu do ogrzewania, na wzorze wniosku znajduje się przypomnienie, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Kwota dodatku uzależniona jest od zużycia prądu w 2021 roku.
1000 zł otrzymają osoby, gdzie w ich gospodarstwach domowych zużycie prądu w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, albo 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Do wniosku potrzebne będzie rozliczenie prądu wskazujące na zużycie energii elektrycznej w 2021 roku.
Osoba występująca o dodatek będzie musiała podać swoje dane i dane gospodarstwa domowego razem z danymi osobowymi jego wszystkich członków. We wniosku należy wskazać również numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Wsparcie adresowane jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła czy też ogrzewanie elektryczne, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Dodatek nie należy się w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dodatek węglowy lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Nie otrzymają go też osoby z instalacją OZE
 
Termin złożenia wniosku o dodatek energetyczny do prądu
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego do prądu należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023.
 
Termin wypłaty dodatku energetycznego
Gmina dodatek do prądu powinna wypłacić w terminie do 31 marca 2023 roku.
 
Forma złożenia wniosku o dodatek energetyczny
Zgodnie z uchwalonymi przepisami wniosek o dodatek energetyczny będzie można złożyć również online za pośrednictwem  ePUAP i Profilu zaufanego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki