Cyfrowa Gmina- Granty PPGR

Informacja o rozliczeniu projektu PPGR

  • 10-05-2023
Informujemy że 21 marca 2023 r. zweryfikowany i zatwierdzony został wniosek rozliczający grant w ramach konkursu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".
Od daty tej należy liczyć bieg trwałości projektu, ponieważ zgodnie z  § 13. ust. 1 umowy o powierzenie grantu Grantobiorca (Gmina Żary) jest zobowiązany do utrzymania efektów Projektu, w tym do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu.
 
Przypominamy, że zgodnie z opracowaną i wdrożoną procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu pkt VII. obowiązkiem Wnioskodawcy jest składanie w okresach co 10 miesięcy oświadczenia, przez okres 2 lat od zakończenia projektu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją