Zagospodarowanie terenów zielonych w Bieniowie

Informacja o realizacji projektu

  • 14-05-2018
Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00015-6935-UM0410097/17 w dniu 21.06.2017r. Gmina Żary realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych – Plac w Bieniowie”. Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Żary poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego. Projekt odpowiada potrzebom mieszkańców pod kątem stworzenia miejsca rekreacji, wypoczynku i wspólnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy wizerunku miejscowości a także do promocji zarówno terenów Gminy Żary jak i całego regionu Borów Dolnośląskich. Pomoc na realizację inwestycji otrzymano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją