Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Informacje dla rolników

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Drodzy rolnicy, przypominamy, że do końca sierpnia br. w naszym Urzędzie można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa

Przedstawiamy aktualny wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych  do badania mięsa.

Załączniki

Ruszyła organizacja wyborów na VII kadencję do samorządu rolniczego

Lubuska Izba Rolnicza, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r.  w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, rozpoczęła prace nad organizacją wyborów na VII kadencję do samorządu rolniczego, których termin wyznaczony został na dzień 24 września 2023 r.

Załączniki

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa

Prezentujemy aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych i upoważnionych  do badania mięsa zwierząt podanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonego na użytek własny, na obszarze działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku.

Załączniki

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Rusza nabór na dotacje dla rolników na proekologiczne inwestycje. m.in na instalacje i urządzenia produkujące oraz wykorzystujące odnawialne żródła energii. O dofinansowanie można starać się w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich w sektorze „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”.
 
Szczegóły współpracy znajdziecie w załączniku

Załączniki

Aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku

Wykaz urzędowych lekarzy wetrynarii wyznaczonych i upoważnionych do badania mięsa zwierząt poddanych  ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonych na użytek własny.

Załączniki

Zasady szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy

Przypominamy, że od roku 2020 wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą, producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Złożenie wniosku wymaga posiadania profilu zaufanego !
Wszelkie informację związane ze złożeniem wniosku są na podanej poniżej stronie : https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Uwaga rolnicy zainteresowani uprawą konopi włóknistych i maku

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przygotowuje projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa lubuskiego w 2022 roku.
Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) Sejmik Województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycyjne uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.
Zgłoszenia planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych na 2022 rok należy dokonać do dnia 30 października 2021 r. do Urzędu Gminy  w Żarach  al. Jana Pawła II nr 6 poprzez załączony formularz.
 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żary przy Al. Jana Pawła II nr 6, 68 – 200 Żary, pokój nr 210 lub pod nr tel. 68 470 73 22).
  
UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame
z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.
 

Załączniki

Apel do hodowców trzody chlewnej

ASF czyli afrykański pomór świń, nie jest groźny dla ludzi, ale bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyn a rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki,ale i człowiek
Warto pamiętać o bezwzględnych zasadach bioasekuracji. 
Więcej w załącznikach.

Załączniki

Adresy punktów zbierania odpadów z folii, sznurka, oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.
INFORMACJA
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                    i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.
W związku z czym, poniżej wskazuję adres punktu, zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych :
L.p.
Nazwa podmiotu
Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów
Rodzaj zbieranych odpadów
Numer kontaktowy
1
SZPROTAWA
SUEZ Zachód
Sp. z o.o.
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
 
Kartowice 37
67-300 Szprotawa
Folia, sznurek, opony
Dział obsługi klienta:
tel.: +48 68 376-08-87
fax: +48 68 376-08-86
suezszprotawa~@~suez~.~com
 
Do powyższego punktu odpady przyjmowane są  odpłatnie. Cennik przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępny jest bezpośrednio u odbierającego.
Podmiot odbierze wyłącznie odpady od przedsiębiorcy wpisanego do rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO).
 
 
1 2
Baner: Dodatek węglowyBaner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacje
Baner: info_z_gminy_zaryBaner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrze
Baner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_baner
Baner: swiatlowodBaner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej