Uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej w Gminie Żary

Informacja o projekcie

  • 01-12-2020
Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 0045-65150-UM0400117/19  w dniu 31.07.2020r. Gmina Żary realizuje inwestycję pn. "Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żary". Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców Gminy Żary.
Inwestycja dofinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 31.07.2020 - 30.06.2022r; Kwota przyznanej pomocy: 1.216.650,00 zł.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją