Pomoc dla Ukrainy

Bezpłatne wsparcie dla obywateli Ukrainy

  • 25-04-2022
Od 26 kwietnia 2022r. uruchomiona została bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Żary.
Bezpłatne konsultacje na zlecenie Gminy prowadzi Niepubliczna Poradnia Psychologiczna EGO w Żarach przy ul. Śródmiejskiej 4a, w wyznaczonych dniach po uprzednim umówieniem terminu. Konsultacje prowadzi psycholog pochodzący z Ukrainy. Rejestracja telefoniczna pod numerem 68 300 03 03 lub 799 775 901.
 
Natomiast od miesiąca maja ruszają dodatkowe dyżury psychologa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, Aleja Jana Pawła II 6 we wtorki i środy po uzgodnieniu terminu pod telefonem 68 470 73 21 lub 68 470 73 38.

Ponadto Obywatel Ukrainy i dziecko, którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 spec ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL może ubiegać się o pomoc w formie posiłku w szkole lub w przedszkolu. Posiłek może być przyznany doraźnie na czas nie dłuższy niż 2 miesiące.  W celu uzyskania pomocy w formie posiłku w szkole lub przedszkolu należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach (pok.305).
Pomoc udzielana jest na podstawie złożonego wniosku. Posiłek w szkole nie wymaga wydania decyzji i sprawdzenia sytuacji rodziny, natomiast w przypadku całodziennego wyżywienia w przedszkolu Obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, Al. Jana Pawła II 6 lub pod numerem telefonu 68 470 73 21.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją