Przebudowa dróg na terenie Gminy Żary

Informacja o realizacji projektu

  • 22-07-2022
Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00155-65151 - UM0400169/21 w dniu 25.02.2022r. Gmina Żary realizuje inwestycję pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminie Żary w m. Olbrachtów, Lubomyśl, Mirostowice Dolne, Sieniawa Żarska". Celem projektu jest poprawa stanu technicznego 4 dróg gminnych oraz wzrost bezpieczenstwa w ruchu drogowym i skrócenie czasu przejazdu.
Pomoc na realizację inwestycji otrzymano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją