Budowa infrastruktury w m. Mirostowice Dolne

Informacja o realizacji projektu

  • 22-07-2022
Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy nr 00614-6935-UM0410970/21 w dniu 15.03.2022r. Gmina Żary realizuje projekt pn. "Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w m. Mirostowice Dolne". Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Żary poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Mirostowice Dolne. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy wizerunku miejscowości, promocji terenów nie tylko Gminy Żary ale także całego obszaru Borów Dolnośląskich. Kwota dofinansowania z EFRROW wynosi: 104.516,00 zł.
 
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją