Logo: BIP Logo: Facebook
 • Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Kompleksowy program komunikacji

Informacja o realizacji projektu

Dobiega końca realizowany na terenie Gminy Żary projekt komunikacyjny, w ramach którego powstały 23 przystanki autobusowe wraz ze stojakami rowerowymi, 7 wiat rowerowych, gabloty wolnostojące z mapą obszaru żarsko-żagańskiego oraz 2 tablice informacji pasażerskiej. Przedsięwzięcie jest warte ponad 5,5 mln zł. Prawie 3,387 mln zł będzie wynosiło jego dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Kontraktu Lubuskiego.
 
Projekt obejmował zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzania flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko–Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu na terenie czterech jednostek samorządu terytorialnego powstało 80 wiat dla podróżnych i 30 wiat rowerowych. Liderem projektu jest miasto Żagań. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć w ramach projektu była budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ułańskiej w Żarach.
 
W Gminie Żary powstały nowe wiaty przystankowe w miejscowościach: Bieniów, Bogumiłów, Dąbrowiec, Lubanice, Lubomyśl, Łaz, Marszów, Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Olbrachtów, Olszyniec, Sieniawa Żarska i Złotnik.
Wiaty rowerowe zamontowano przy 7 szkołach podstawowych w miejscowościach: Bieniów, Grabik, Lubanice, Mirostowice Dolne, Olbrachtów, Sieniawa Żarska i Złotnik. Zamontowano również 5 gablot wolnostojących z mapą obszaru żarsko – żagańskiego w Biedrzychowicach Kadłubii, Mirostowicach Górnych i Drozdowie oraz 2 tablice informacji pasażerskiej usytuowane w Marszowie.
 
Projekt pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie: 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach,
Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Projekt komunikacyjny

Rozpoczęliśmy realizację projektu

 Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym
Projekt pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie: 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach,
Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.03.01-08-0009/16-00 z dnia 01 sierpnia 2017 r.
 
Koszty projektu:
 
Projekt ogółem
Koszty ogółem
Dofinansowanie
Udział własny
5 625 169,21 PLN
3 059 412,22 PLN
2 565 756,99 PLN
 
 
Projekt polega na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzania flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Projekt umożliwia zbieranie informacji o pojazdach transportu publicznego, przetwarzanie i dystrybucję informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.
Projekt obejmuje także wykonanie, dostawę i montaż na terenie ŻŻOF w lokalizacjach wskazanych przez Beneficjenta elementów systemu dynamicznej informacji przystankowej w tym: 18 tablic informacyjnych LED.
Informacja dla pasażerów będzie zawierać:
 •  informacje o rozkładzie jazdy,
 •  najbliższe odjazdy w czasie rzeczywistym,
 •  wiadomości i ogłoszenia.
W ramach projektu będą realizowane także zadania polegające na:
- montażu wiat komunikacyjnych – 80 szt. i wiat rowerowych – 30 szt.,
- budowa Centrum Przesiadkowego w Żarach
Cele projektu:
 • ograniczenie intensywności ruchu drogowego,
 • poprawa jakości usług i atrakcyjności komunikacji publicznej,
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zwiększenie różnorodności form transportu publicznego,
 • lepsza integracja środków transportu.
 
Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie działań promocyjnej projektu.
Na zakres kampanii promocyjnej składają się:
 • zaprojektowanie i druk mapy obszaru Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • montaż tablic pamiątkowych,
 • przygotowanie fotorelacji z realizowanego projektu,
 • przygotowanie spotów reklamowych i wideorelacji dot. przebiegu realizacji projektu. 
 
Okres realizacji: od III kw. 2017 r. do II kw. 2018 r .
Projekt realizowany w ramach Kontraktu Lubuskiego.
Podmioty projektu: Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary, Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żagań.
Grupy docelowe: mieszkańcy gmin ŻŻOF.
Produkt:  licz. wybudowanych obiektów „Bike§Ride” – 33 szt., licz. stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach  „Bike§Ride” – 207 szt., licz. Wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt., licz. Zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
Rezultat: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 413,59 ton równoważnika CO2/rok, wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 2 EPC
 
Projekt jest kluczowy dla ochrony środowiska  
 
 
Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej