Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Uwaga! Policyjne kontrole w okolicy Dino w Grabiku!

Komenda Powiatowa Policji w Żarach informuje, że rejon sklepu Dino położonego przy ul. Łąkowej 2 w Grabiku, będzie regularnie patrolowany oraz kontrolowany przez dzielnicowego, w celu wyeliminowania niepożądanych zachowań. 
Rejon ten został ujęty w Planie działania priorytetowego policji na okres od 01.02.2024 do 31.07.2024 r.

Ruszył nabór do programu „Sport dla Wszystkich” 2024. Do rozdysponowania 100 mln zł

Do 1 marca br. można składać wnioski do tegorocznej edycji programu „Sport dla Wszystkich”. Do wzięcia jest 100 mln złotych na upowszechnianie aktywności fizycznej. O dofinansowanie mogą wnioskować m.in. gminne, szkolne i ludowe kluby sportowe.
W ramach programu „Sport dla Wszystkich” można otrzymać dofinansowanie zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych. Mogą to być m.in. zajęcia i imprezy sportowe, konferencje i publikacje specjalistyczne oraz eventy okolicznościowe promujące aktywny model spędzania wolnego czasu. Wsparcie można otrzymać na zadania o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym m.in. gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe.
Wnioskodawcy muszą zagwarantować udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. całości kosztów zadania.
 
Na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji programu zaplanowano 100 mln zł.
Jak informuje resort sportu, w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na cztery rodzaje zadań:
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie wyłącznie za
pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT w terminie do 1 marca 2024 roku. Zostaną one rozpatrzone do 17 maja 2024 r.
Więcej informacji na temat programu można znaleźć TUTAJ

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Żary

Poszukujemy pracownika na zastępstwo na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Urzędzie Gminy Żary.
Na zajmowanym stanowisku realizuje się zadania takie jak:
    -    prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy oraz prowadzenie wykazu wydanych decyzji o warunkach zabudowy
    -    uczestniczenie w postępowaniach dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie wykazu wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
    -    sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o ostateczności decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
    -    uczestniczenie w postępowaniach dotyczących opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmian
    -    uczestniczenie w postępowaniach dotyczących opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian
    -    uczestniczenie w postępowaniach dotyczących opracowywania oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
    -    prowadzenie, aktualizacja i nadzór nad Systemem Informacji Przestrzennej Gminy Żary
    -    sporządzanie map na potrzeby wizualizacji danych przestrzennych
    -    sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości
    -    sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
    -    przygotowywanie pism, zaświadczeń i innych dokumentów w zakresie planowania przestrzennego
    -    prowadzenie wykazu decyzji o pozwoleniu na budowę
    -    opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego w zakresie planowania przestrzennego
    -    bieżąca archiwizacja dokumentów
Mile widziana wiedza z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa, geodezji, gospodarki nieruchomościami, itp. oraz znajomość programów graficznych i portali mapowych.
Osoby zainteresowane pracą w Urzędzie Gminy Żary zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Referatu Panią Kingą Matoga, telefonicznie pod nr 684786295 lub osobiście w pokoju 209.

Opracuj logo gminy Żary i zgarnij nagrodę!

Masz pomysł na stworzenie logotypu gminy Żary? Do dzieła!
Przypominamy o ogłoszonym konkursie na znak graficzny naszej gminy. 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy, a do wygrania jest nagroda o wartości 1. tys. zł! 
Na wasze prace czekamy do 8 marca br. do godz. 15.00.
Zatem myszki w dłoń i dajcie poszaleć swojej kreatywności!
W załącznikach znajdziecie regulamin,  wzór karty zgłoszenia i druki konieczne do wypełnienia druki. 

Załączniki

“Potyczki językowe” w Szkole Podstawowej w Olbrachtowie

Za nami kolejna odsłona Gminnego Konkursu pn. "Potyczki językowe". Swoje drużyny wystawiły wszystkie szkoły gminy Żary. Gospodarzem imprezy była Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie, a nagrody zwycięzcom i uczestnikom ufundował i wręczył Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
 
 
 
 
Podczas rozgrywek  uczniowie dzielnie zmagali się z zadaniami w zakresie języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Nie brakowało emocji oraz zaangażowania. Poziom wiedzy i umiejętności był na bardzo wysokim poziomie. Konkurencje wymagały również sprawności fizycznej.
 
I miejsce zajęła drużyna z Olbrachtowa w składzie: Amelia Mulik, Julia Prokopowicz i Zofia Terlecka. Na II miejscu uplasowała się ( z tylko jednym punktem różnicy ze zwycięzką drużyną!) Szkoła Podstawowa z Mirostowic Dolnych w składzie:Dawid Surwiło, Michalina Pawlak, Aleksandra Markocka), a na III - Zespół Szkół w Grabiku w składzie:Hanna Femlak, Aleksander Pytel, Milena Szczepaniak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: POTYCZKI JĘZYKOWE 24

Uwaga manewry wojskowe! Wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach

Od 12 lutego 2024 r. w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z programem szkolenia Sił Zbrojnych RP, na drogach niemal całego kraju będzie odbywał się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych.
Przybycie i przejazdy kolumn będą wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.
 
Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.
 
Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu.
 
Kolumny wojskowe będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.
 
Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności.
Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.
 
Zwracamy się również z  apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. 
Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.
Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Mamy ponad 580 tys. zł na usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Ruszamy z programem!

Gmina Żary pozyskała dokładnie 581 tys.  553 zł  z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością na rok 2024. 30. stycznia br. została zawarta umowa  w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków. 
Jest to forma ogólnodostępnego wsparcia w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Program będzie realizowany do końca grudnia 2024r.
Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024
 
 
Szczegółowe informacje o zakresie usług znajdziecie w załączniku.

Załączniki

Ferie zimowe 2024. Wiesz już jak je spędzi Twoje dziecko?

Jeśli jeszcze się wahasz. To mamy dla Ciebie podpowiedź. Stowarzyszenie Przetrzeń Rozwoju Osobistego Mentor organizuje Ferie Zimowe dla dzieci z Żar i okolic w terminie 12- 23 lutego. 
Wciąż są wolne miejsca, więc możesz jeszcze zapisać swoją pociechę. 
Szczegóły progamu i kontakt do organizatora znajdziecie na plakacie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku

Wójt gminy Żary ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2024 roku z zakresu pomocy społecznej wynikający z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Żary.
Szczegóły konkursu znajdziecie w załączniku

Załączniki

Startujemy z konkursem na projekt logotypu Gminy Żary.

Wójt Gminy Żary ogłasza konkurs na autorski projekt znaku graficznego gminy. Do wygrania voucher  o wartości 1 tysiąca złotych! Mamy nadzieję, że hasło promocyjne gminy  "Ludzie-Lasy-Przestrzeń" – będzie inspiracją dla autorów projektów na logo naszej małej Ojczyzny.
Do stworzenia znaku graficznego gminy zapraszamy wyłącznie mieszkańców Gminy Żary. Logo powinno być prostym symbolem, łatwym do rozpoznania i zapamiętania w formie graficznej, który najtrafniej odda charakter gminy Żary. Będzie ono wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych.
Na Wasze prace czekamy do 08.03.2024r.
Szczegóły dotyczące składania prac, wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie w Regulaminie oraz załącznikach.
 
Zapraszamy amatorów, mieszkańców Gminy Żary, do zmierzenia się z przygotowaniem logotypu. Na zwycięzcę czeka voucher o wartości 1.000 zł. 
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 15.03. 2024 r.
 
Regulamin konkursu oraz załączniki

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 111
Baner: Dodatek węglowyBaner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacje
Baner: info_z_gminy_zaryBaner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrze
Baner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_baner
Baner: swiatlowodBaner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej